Obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia

Pojmom "predávajúci" bude ďalej označovaný prevádzkovateľ internetového obchodu LacneTonery.sk - spoločnosť COMERT s.r.o. so sídlom Daxnerovo námestie 2, 821 08 Bratislava, IČO: 173 187 93, telefón 02/ 5296 5286, e-mail: eshop@lacnetonery.sk, zastúpená konateľom Ing. Michalom Marušincom.

Pojmom "kupujúci" bude ďalej označovaná fyzická, alebo právnická osoba vstupujúca do obchodného vzťahu s predávajúcim vytvorením objednávky prostredníctvom internetového obchodu LacneTonery.sk.

Pojmom "spotrebiteľ" bude ďalej označovaná fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Kupujúci prijíma platnosť obchodných podmienok odberom tovaru u predávajúceho. Tieto obchodné podmienky budú priložené ku každej dodávke tovaru kupujúcemu.

Tieto obchodné podmienky sa riadia platnou legislatívou Slovenskej republiky, hlavne zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (pokiaľ je kupujúcim fyzická osoba), zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (pokiaľ je kupujúcim právnická osoba), zákonom č. 250/2007 Zz – Zákon o ochrane spotrebiteľa a zákonom 102/2014 Zz - Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

2. Objednávka

Vytvorením elektronickej objednávky zo strany kupujúceho a jej potvrdením zo strany predávajúceho uzavreli zmluvné strany kúpnu zmluvu.

V prípade, ak kupujúci objednáva tovar telefonicky, písomne, alebo e-mailom, splnomocňuje predávajúceho na vytvorenie elektronickej objednávky prostredníctvom internetového obchodu LacneTonery.sk.

3. Potvrdenie objednávky

Predávajúci záväzne potvrdzuje kupujúcemu prijatie objednávky pomocou technických prostriedkov - zmenou stavu objednávky v softvérovom prostredí internetového obchodu LacneTonery.sk. Kupujúci je o záväznom potvrdení objednávky informovaný e-mailovou správou, prípadne telefonicky.

V potvrdení objednávky predávajúci špecifikuje kupujúcemu druh, predpokladanú cenu a množstvo produktov, ktoré sa zaväzuje kupujúcemu dodať. Objednávka je po potvrdení považovaná medzi stranami za záväznú pre obe strany ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia.

Automaticky generovaná e-milová správa potvrdzujúca vloženie objednávky do internetového obchodu LacneTonery.sk nie je záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho.

4. Zrušenie objednávky

4.1. Zrušenie objednávky zo strany kupujúceho:
Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim. Po záväznom potvrdení je možné objednávku zrušiť iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania.
V prípade zrušenia záväzne potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktorý bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať, alebo v prípade, že v súvislosti so zaobstaraním tovaru už došlo k vynaloženiu preukázateľných nákladov (napr. tovar už bol kupujúcemu expedovaný).

4.2. Zrušenie objednávky zo strany predávajúceho:
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
 - objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (kupujúci chybne uviedol telefónne číslo, je nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.)
 - tovar sa už nevyrába, alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru u dodávateľov
 - kupujúci sa v minulosti dopustil konania, ktorým predávajúcemu spôsobil škodu
V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, zašle predávajúci bezodkladne, najneskôr do 14 dní finančné plnenie na bankový účet kupujúceho.

5. Spôsob platby

Pri vytváraní elektronickej objednávky má kupujúci na výber niekoľko spôsobov úhrady. Niektoré formy úhrady môžu byť viazané na zvolený spôsob dopravy tovaru, prípadne môžu byť zo strany predávajúceho sprístupnené iba niektorým kupujúcim.

Platby podporované internetovým obchodom LacneTonery.sk:
 - platba vopred bankovým prevodom alebo vkladom na účet predávajúceho na základe údajov vygenerovaných aplikáciou internetového obchodu, resp. na základe vystavenej predfaktúry
 - platba na dobierku pri preberaní tovaru od dopravcu
 - platba v hotovosti pri preberaní tovaru od zamestnanca predávajúceho
 - on-line platba prostredníctvom služby TatraPay prevádzkovanej spoločnosťou Tatra Banka, a.s.
 - on-line platba kreditnou, alebo debetnou platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány CardPay prevádzkovanej spoločnosťou Tatra Banka, a.s.
 - on-line platba prostredníctvom služby SporoPay prevádzkovanej spoločnosťou Slovenská Sporiteľňa, a.s.
 - platba na faktúru s odloženou splatnosťou podľa dohody medzi predávajúcim a kupujúcim

Iné spôsoby platby závisia od dohody predávajúceho a kupujúceho pri potvrdení objednávky.

5.1. Poplatky za zvolený spôsob platby:
 - platba vopred prevodom alebo vkladom na účet predávajúceho: zadarmo
 - platba na dobierku pri preberaní tovaru: 1,20 € (1 € bez DPH).
 - on-line platba prostredníctvom služby TatraPay prevádzkovanej spoločnosťou Tatra Banka, a.s.: zadarmo
 - on-line platba kreditnou, alebo debetnou platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány ComGate: zadarmo
 - on-line platba prostredníctvom služby SporoPay prevádzkovanej spoločnosťou Slovenská Sporiteľňa, a.s.: zadarmo
 - platba na faktúru s odloženou splatnosťou podľa dohody medzi predávajúcim a kupujúcim: zadarmo

6. Spôsob dodania tovaru

Pri vytváraní elektronickej objednávky má kupujúci na výber niekoľko spôsobov dopravy objednaného tovaru:
 - dovoz tovaru v Bratislave zamestnancom predávajúceho
 - dovoz tovaru kuriérom
 - prostredníctvom Slovenskej Pošty, a.s. ako „Expres kuriér na poštu“ v zmysle platných taríf
 - menšie zásielky do 5 kg je možné prevziať osobne na výdajných miestach Packeta.sk

Dodávku tovaru zabezpečí predávajúci na náklady kupujúceho prostredníctvom služby podľa výberu kupujúceho počas procesu objednávania tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny spôsobu dopravy tovaru, ktorý si vybral kupujúci. O takejto zmene bude predávajúci kupujúceho bezodkladne informovať e-mailovou správou, alebo telefonicky. Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy, pokiaľ takouto zmenou vzniknú vyššie náklady na dopravu tovaru.

Pri doprave rozvozom v Bratislave je tovar dopravený na najbližšie miesto k miestu určenému kupujúcim na dodanie tovaru, kde je možné bezpečne a v zmysle platných zákonov (dopravných predpisov) Slovenskej Republiky zastaviť použité motorové vozidlo predávajúceho. Kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu potrebnú súčinnosť - vyzdvihnúť tovar na takomto mieste.

Pri doprave tovaru prostredníctvom Slovenskej Pošty, a.s. sa preprava a doručenie zásielky riadi aktuálne platnými poštovými a obchodnými podmienkami Slovenskej Pošty, a.s. (http://www.posta.sk/informacie/postove-a-obchodne-podmienky)

Pri doprave tovaru kuriérskou spoločnosťou DPD sa preprava a doručenie zásielky riadi aktuálne platnými obchodnými podmienkami dopravcu (https://www.dpd.com/sk/sk/vop/)

Pri doprave tovaru kuriérskou spoločnosťou UPS sa preprava a doručenie zásielky riadi aktuálne platnými obchodnými podmienkami dopravcu (http://www.sps-sro.sk/files/documents/terms_carriage_ecm.pdf)

Pri doprave tovaru spoločnosťou Packeta.sk sa preprava a doručenie zásielky riadi aktuálne platnými obchodnými podmienkami dopravcu (https://www.packeta.sk/dokumenty-pre-zakaznikov)

Kupujúci je pri prevzatí tovaru od dopravcu povinný skontrolovať zásielku. V prípade poškodeného obalu zásielky spíše kupujúci s dopravcom reklamačný protokol a zásielku neprevezme. Neskoršie reklamácie poškodenia zásielky pri preprave nemôžu byť uznané.

6.1. Poplatky za zvolený spôsob dopravy:
 - dovoz tovaru v Bratislave zamestnancom predávajúceho: 6,67 € (8 € s DPH), 5 € (6 € s DPH) pre objednávky tovaru v hodnote minimálne 12 € s DPH, 3,33 € (4 € s DPH) pre objednávky v minimálnej hodnote 35 € s DPH, 1,67 € (2 € s DPH) pre objednávky v minimálnej hodnote 60 € s DPH, zadarmo pre objednávky tovaru v minimálnej hodnote 250 € s DPH
 - dovoz tovaru kuriérom: 5 € (6 € s DPH), 4,17 € (5 € s DPH) pre objednávky tovaru v hodnote minimálne 12 € s DPH, 2,50 € (3 € s DPH) pre objednávky v minimálnej hodnote 35 € s DPH, 1,25 € (1,50 € s DPH) pre objednávky v minimálnej hodnote 60 € s DPH, zadarmo pre objednávky tovaru v hodnote minimálne 250 € s DPH
 - osobný odber na pošte: 3,75 € (4,50 € s DPH), 2,92 € (3,50 € s DPH) pre objednávky v minimálnej hodnote 12 € s DPH, 2,08 € (2,50 € s DPH) pre objednávky tovaru v hodnote minimálne 35 € s DPH, 0,83 € (1 € s DPH) pre objednávky v minimálnej hodnote 60 € s DPH, zadarmo pre objednávky tovaru v minimálnej hodnote 250 € s DPH
 - osobný odber v sieti výdajných miest Packeta.sk: 2,50 € (3 € s DPH), 1,67 € (2 € s DPH) pre objednávky v minimálnej hodnote 12 € s DPH, 0,83 € (1 € s DPH) pre objednávky tovaru v hodnote minimálne 35 € s DPH, zadarmo pre objednávky tovaru v minimálnej hodnote 60 € s DPH
 - večerný rozvoz tovaru v Bratislave (zabezpečuje Packeta.sk): 6,67 € (8 € s DPH), 5,83 € (7 € s DPH) pre objednávky tovaru v hodnote minimálne 12 € s DPH, 4,17 € (5 € s DPH) pre objednávky v minimálnej hodnote 35 € s DPH, 2,50 € (3 € s DPH) pre objednávky v minimálnej hodnote 60 € s DPH
   (zľavnené dopravy sa netýkajú objednávok, na ktoré bola uplatnená zľava z bežných cien uvedených na stránke www.lacnetonery.sk bez prihlásenia používateľa jeho používateľským menom a heslom)

6.2. Dodacia lehota
Predávajúci oznamuje skladovú dostupnosť tovaru kupujúcemu priamo na stránke internetového obchodu LacneTonery.sk. Tovar môže byť označený ako dostupný „skladom“, dostupný „do 24 hodín“ a dostupný „na objednávku“. Predávajúci uzatvára objednávky v pracovné dni o 13:00 hod. Objednávky prijaté po tomto termíne sú považované ako prijaté nasledujúci pracovný deň po dni objednávky. Zvyčajné časy odoslania tovaru kupujúcemu v závislosti od skladovej dostupnosti tovaru sú:
 - skladom - v deň objednávky
 - odošleme za 1 pracovný deň - nasledujúci pracovný deň po objednávke
 - na objednávku - o odhadovanom termíne oboznámi predávajúci kupujúceho e-mailom

7. Uvádzané ceny a dostupnosti tovaru

Ceny a dostupnosti uvedené na stránkach internetového obchodu LacneTonery.sk sú orientačné a platia iba pre objednávky uskutočnené elektronicky prostredníctvom internetu na stránke www.lacnetonery.sk. Vyhradzujeme si právo zmeny cien, pokiaľ dôjde ku zmene našich vstupných cien o viac ako 3%. Zvýšenie ceny zakladá kupujúcemu právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

8. Záruka na vady tovaru

Dĺžka záruky na zakúpený tovar je zobrazená na stránke s podrobnosťami o zakúpenom produkte a je vyznačená aj na dodacom liste. Niektoré tovary môžu mať navyše výrobcom priložený aj záručný list.

Záručný list nie je vyplnený, nakoľko nie je zrejmé, že kupujúci tovar prevezme. Pokiaľ je tovar v poriadku doručený, je kupujúci povinný zaslať záručný list poštou na adresu predávajúceho, prípadne po dohode doručiť osobne na prevádzku predávajúceho.

9. Reklamácie

Pokiaľ je kupujúcim fyzická osoba, vybavuje predávajúci reklamácie v súlade s Občianskym zákonníkom (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) a zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

Pokiaľ je kupujúcim právnická osoba, vybavuje predávajúci reklamácie v súlade s Obchodným zákonníkom (zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov).

Presný postup pri reklamovaní tovaru je uvedený reklamačnom poriadku predávajúceho.

9.1. Riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov:
Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

Štátnymi orgánmi alternatívneho riešenia sporov sú Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Slovenská obchodná inšpekcia.

10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Okrem prípadov uvedených v bodoch (4), (6) a (7) týchto obchodných podmienok má v zmysle zákona 102/2014 Zz - Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku v znení neskorších predpisov spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) právo odstúpiť od kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku do 14 kalendárnych dní (§ 7 ods. 1). Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď kupujúci, alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar, ktorý bol dodaný ako posledný.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy kupujúci informuje predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, alebo e-mailom s vyžadovaným potvrdením prečítania) na adrese COMERT s.r.o., Daxnerovo námestie 2, 821 08 Bratislava, alebo na e-mailovej adrese eshop@lacnetonery.sk.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý predávajúci ponúka. Platby budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy bolo predávajúcemu doručené oznámenie o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký zvolil kupujúci pre objednaní, ak kupujúci výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť predávajúcemu.

Tovar vráti kupujúci predávajúcemu na adresu COMERT s.r.o., Daxnerovo námestie 2, 821 08 Bratislava najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošle späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

Kupujúci zodpovedá iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy je prílohou týchto obchodných podmienok, resp. je ho možné stiahnuť z adresy https://eshop.comert.sk/odstupenie-od-zmluvy.pdf

Vracaný tovar nesmie byť posielaný predávajúcemu na dobierku. Takéto zásielky je predávajúci oprávnený neprevziať.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok, nebude odstúpenie od zmluvy predávajúcim akceptované a tovar bude vrátený späť na náklady kupujúceho.

11. Ochrana osobných údajov

Pri spracúvaní osobných údajov predávajúci postupuje podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

Predávajúci nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov
Predávajúci spracováva osobné údaje, ktoré mu poskytol kupujúci alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia objednávky kupujúceho.

Prevádzkovateľ spracováva identifikačné a kontaktné údaje kupujúceho a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov
Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
 - plnenie zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
 - oprávnený záujem predávajúceho na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
 - súhlas kupujúceho so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
Účelom spracovania osobných údajov je
 - vybavenie objednávky kupujúceho a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a predávajúcim; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany predávajúceho plniť,
 - zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.
Zo strany predávajúceho nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona.

Doba uchovávania osobných údajov
Predávajúci uchováva osobné údaje
 - po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a predávajúcim a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).
 - po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 10 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)
Príjemcovia osobných údajov sú osoby
 - podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
 - zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
 - zaisťujúce marketingové služby.
Predávajúci nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb / cloudových služieb.

Práva kupujúceho
Za podmienok stanovených v Zákone má kupujúci
 - právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
 - právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
 - právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
 - právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
 - právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
 - právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.
Ďalej má kupujúci právo podať sťažnosť na Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnieva, že bolo porušené jeho právo na ochranu osobných údajov.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov
Predávajúci prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečeniu osobných údajov.

Predávajúci prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.

Predávajúci prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

11.1. Heureka overené zákazníkmi
Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

13. Spôsob zabezpečenia zberu odpadov

Na základe zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení n.p. zabezpečujeme zber odpadov pomocou členstva v kolektívnej organizácii zodpovednosti výrobcov: https://eshop.comert.sk/NP_certifikaty.pdf

13. Ostatné ustanovenia

Kupujúci vyhlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami predávajúceho a že s nimi v plnom rozsahu súhlasí.

Tieto obchodné podmienky sú platné od 24.10.2023 do odvolania, alebo do nahradenia novými obchodnými podmienkami.

Neoddeliteľnou súčasťou týchto obchodných podmienok je reklamačný poriadok predávajúceho.